Top

Architektura

Barbora Šimonová, porotce

BARBORA ŠIMONOVÁ *1982 V roce 2006 vystudovala Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně. V letech 2009–2015 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze, nejprve ve Škole architektury Emila Přikryla, poté v Ateliéru nových médií Anny Daučíkové. V rámci studií absolvovala stáže na Universidad Politécnica de Valencia a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nejdéle pracovala v Ateliéru Brno a v Centre for Central European Architecture. Externě spolupracuje s vysokou školou architektury ARCHIP, kde byla dříve asistentkou ve studiu Palaščák - Šimonová. Ve své vlastní tvorbě se zaměřuje na téma manipulativních strategií v médiích a mezilidských vztazích. Společně s Markétou Mráčkovou založily kulturní družstvo cosa.cz, kromě architektury se věnují knihám, videodokumentům o architektuře 80. let, družstevnictví, uměleckým projektům a architektonickému rapu. K jejich oblíbeným realizacím patří kniha Legenda o sídlišti...

BARBORA ŠIMONOVÁ *1982 V r...

Read More

ateliér Novotný – Koňata – Zmek

[embed]https://vimeo.com/260204022[/embed] CZ: PIAZZETTA PŘED HOTELEM INTERCONTINENTAL Tak jako každoročně, s výjimkou soutěže na drážďanskou školu architektury, zadáváme město – tedy doplnění městské struktury – vstupy současné architektury do historického města nebo také nápravu chyb. Střídáme pravidelně Prahu s menšími českými a moravskými městy se silným historickým vkladem (Šumperk, Klatovy, Louny) a snažíme se nacházet místa, která nejsou z pohledu architekta správně. V Praze jsme takto zkoumali Haštalskou čtvrť, Emauzy a prostor pod nimi a centrum Smíchova s jizvou rozříznutého bloku ulicí V Botanice. Letos jsme zadali těžko pojmenovatelný prostor před nebo za hotelem Intercontinental (zajímavé jak často se konfrontujeme s architekturou velikánů druhé poloviny dvacátého století). Je to stavební blok, jak říká Metropolitní plán, je to proluka nebo náměstí nebo náměstíčko, střecha garáží s květináčem a vlajkoslávou, parkoviště,…? Je to začátek nebo...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More

Martin Rössler, porotce

MARTIN RÖSSLER *1968     V roce 1997 absolvoval Fakultu architektury ČVUT u prof. Aleny Šrámkové. Zde v roce 1994 se skupinou spolužáků z tehdy obnoveného Spolku posluchačů architektury založili cenu Olověný Dušan.  V roce 1997 absolvoval stipendijní pobyt na Státní univerzitě v Sankt Petěrburgu. Od roku 1996 pracoval v ateliéru Davida Vávry. V roce 2000 zahájil samostatnou praxi společně s Ing. arch. Janem Linhartem. V roce 2009 spoluzaložil projekční kancelář Prostor 008, s. r. o.       POHLED POROTCE:   Raduji se, že dvacet pět let poté, co se v autobuse linky č. 217 cestou ze strahovských kolejí zrodila myšlenka studentské soutěže, se znovu setkám s Pepou Smutným a to tentokrát v její porotě. Idea byla veliká, ale počátky skromné. Jméno soutěž dostala po kolejním demižónu, přízvisko po materiálu, který byl tehdy...

MARTIN RÖSSLER *1968 &nbs...

Read More

ateliér Kuzemenský

[embed]https://vimeo.com/260204588[/embed] CZ: BYDLENÍ BŘEVNOV *Olověný Dušan 2018 - vítězný ateliér   Bloky jsme prozkoumali shora, zdola, zevnitř i zvenčí. Na místech kam patřily, jsme se pokoušeli jejich platnost potvrdit i zpochybnit. Je celkem jednoduché dokola opakovat, že jedině bloky jsou městotvorné. I kdyby to byla pravda, nevystačíme si s ní. Zaostřujeme hledáček jinam. Jsou místa, a je jich mnohem víc, která návod či imperativ postrádají. Místa bez návodu. Takovou jsme letos vybrali parcelu. Co si počneme? Co si počít v místě, kde zaručený všelék nelze použít? Kolem dokola samé zakázané reference. Žádná nároží, náměstí, uliční fronty, římsy ani jednotný charakter zástavby. Budeme hledat. Budeme hledat recepty pro místa, která ho na první pohled nemají. Developeři dávno vědí, že bodové domy vykazují skvělé ukazatele cena/výkon. To my už tušíme také, ale navíc máme...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More

Pavel Samek

[embed]https://vimeo.com/260207278[/embed] CZ: PAVEL SAMEK    Komořany. Pozemek ve tvaru přesýpacích hodin. Prázdno, místo bez života, kolem jenom projíždějící auta. Komořanští potřebují místa, kde se společně scházet, utvářet komunitu. Propojuji pěší osou místo u lesa s místem v centru Komořan. Bořím zeď strojíren. Nahrazuji ji tržnicí. Kraje pěší osy vymezují dva domy s dvory oplývajícími životem. Jeden dům na kulturu, druhý na sport. DŮM NA KULTURU Dům s venkovními zdmi. Co je za zdí? Co je ve zdi? Je tam život. Imtimní, přesto veřejný prostor otevřený do více směrů, vydlážděná plocha dvoru, pásy trávníků, stromy jako útočiště před letním slunkem, sezení a popíjení kávy za tónu klavíru linoucího se z hlavního sálu komunitního centra, koncert, děti skákající na trampolínách, dva staříci hrající šachy, knihy v nikách, četba v hamace, společná grilování, oslava narozenin v...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More

ateliér Kraus & Čančík

[embed]https://vimeo.com/260203383[/embed] CZ:   Komunitní centrum Praha-Komořany aneb dům jako vybavení veřejného prostoru   Komořany jsou čtvrť na pražské periferii, fyzicky znatelně izolovaná, se  zanedbaným veřejným prostorem, bez funkčního centra. Úkolem studentů bylo pro centrální veřejné prostranství čtvrti formulovat vizi a koncept “iniciovat” navrženou architekturou - domem, který bude jeho základním vybavením. Vybavením navrženým ke každodennímu používání místní občanskou komunitou. Více než kdy jindy jsme usilovali o interakci domu a veřejného prostoru a o paralelní uvažování ve všech stupních měřítka: města, domu a uživatelského detailu. Do jaké míry a jak budou konkrétní funkce saturovány domem či jinými architektonickými nástroji mělo být také součástí konceptuálních úvah a rozhodování posluchačů. Selekce, upřesňování a modifikace rámcového stavebního programu předloženého v zadání se od studentů očekávalo, samozřejmě za předpokladu konzistentních argumentů...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More

ateliér Redčenkov

[embed]https://vimeo.com/260204920[/embed] CZ:   VIZE MOTOLSKÉHO ÚDOLÍ   Motolské údolí je jedno z nejzelenějších a nejdramatičtějších údolí v Praze. Ačkoliv se v makropohledu jeví malebně a klidně, jde historicky o oblast velmi urbanizovanou a dopravně vytíženou. Ačkoliv působí konzistentně, je roztříštěno na dílčí nesourodé oblasti propojené pouze společným koridorem tramvajové a silniční dopravy. Hlavní trajektorie definující údolí – Motolský potok – je v současnosti potlačena. Ve východní části se ztrácí v místy neprostupné divočině městské periferie, v západní části mizí pod povrch. Studie ateliéru Redčenkov – Danda představuje komplexní návrh pokoušející se opětovně akcentovat linii Motolského potoka a podél ní oživit údolí od Anděla až po Motol. Ačkoliv se totiž jeví místy neprostupně a zaplněně, skýtá široké množství rozvojových ploch, které je možné doplnit především tolik potřebnou bytovou funkcí, kterou Praha momentálně postrádá. Návrh zahrnuje širší...

[embed]https://vimeo.com/26020...

Read More